Thứ 6 -

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 07-12-2018

Giải Hải Phòng
Đặc biệt 25367
Giải nhất 15164
Giải nhì 11972 66004
Giải ba 88562 98452 31364
19311 11254 11625
Giải tư 2905 2832
4688 7268
Giải năm 1341 9742 9018
9663 2859 5962
Giải sáu 406 281 771
Giải bảy 48 09 36 90
Đầu Đuôi
0 4,5,6,9
1 1,8
2 5
3 2,6
4 1,2,8
5 2,4,9
6 2,2,3,4,4,7,8
7 1,2
8 1,8
9 0
Thứ 6 -

Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 ngày 07-12-2018

Giải Gia Lai
Giải đặc biệt 955686
Giải nhất 88987
Giải nhì 78931
Giải ba 92631 63974
Giải tư 92753 12134 91470
38758 58062 26123 01264
Giải năm 1889
Giải sáu 4858 5844 2473
Giải bảy 281
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8
3 1,1,4
4 4
5 3,8,8
6 2,4
7 0,3,4
8 1,6,7,9
9

Giải Ninh Thuận
Giải đặc biệt 320316
Giải nhất 42102
Giải nhì 17160
Giải ba 48320 42110
Giải tư 01047 89614 00781
74526 20580 82453 55765
Giải năm 5841
Giải sáu 1399 9726 9103
Giải bảy 240
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,4,6
2 0,6,6
3
4 0,1,4,7
5 3
6 0,5
7
8 0,1
9 9

Giải Gia Lai
Giải đặc biệt 955686
Giải nhất 88987
Giải nhì 78931
Giải ba 92631 63974
Giải tư 92753 12134 91470
38758 58062 26123 01264
Giải năm 1889
Giải sáu 4858 5844 2473
Giải bảy 281
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8
3 1,1,4
4 4
5 3,8,8
6 2,4
7 0,3,4
8 1,6,7,9
9

Giải Ninh Thuận
Giải đặc biệt 320316
Giải nhất 42102
Giải nhì 17160
Giải ba 48320 42110
Giải tư 01047 89614 00781
74526 20580 82453 55765
Giải năm 5841
Giải sáu 1399 9726 9103
Giải bảy 240
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,4,6
2 0,6,6
3
4 0,1,4,7
5 3
6 0,5
7
8 0,1
9 9

Thứ 6 -

Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 ngày 07-12-2018

Giải Vĩnh Long
Giải đặc biệt 378667
Giải nhất 42336
Giải nhì 14416
Giải ba 00383 35971
Giải tư 90508 80498 53787
06838 19382 60955 05706
Giải năm 3528
Giải sáu 3361 7503 1728
Giải bảy 077
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 2,3,6,8
1 6
2 8,8
3 6,8
4
5 5
6 1,7
7 1,7
8 2,3,7
9 8

Giải Bình Dương
Giải đặc biệt 822409
Giải nhất 08752
Giải nhì 32483
Giải ba 95742 23397
Giải tư 13502 41207 86793
71718 41614 35962 00016
Giải năm 2367
Giải sáu 9166 7325 9105
Giải bảy 329
Giải tám 37
Đầu Đuôi
0 2,5,7,9
1 4,6,8
2 5,9
3 7
4 2
5 2
6 2,6,7
7
8 3
9 3,7

Giải Trà Vinh
Giải đặc biệt 258130
Giải nhất 78469
Giải nhì 36813
Giải ba 76190 30090
Giải tư 17478 66877 69102
27649 18787 05659 22862
Giải năm 4473
Giải sáu 1278 0579 4746
Giải bảy 048
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2
3 0
4 6,8,9
5 9
6 0,2,9
7 3,7,8,8,9
8 7
9 0,0

Giải Vĩnh Long
Giải đặc biệt 378667
Giải nhất 42336
Giải nhì 14416
Giải ba 00383 35971
Giải tư 90508 80498 53787
06838 19382 60955 05706
Giải năm 3528
Giải sáu 3361 7503 1728
Giải bảy 077
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 2,3,6,8
1 6
2 8,8
3 6,8
4
5 5
6 1,7
7 1,7
8 2,3,7
9 8

Giải Bình Dương
Giải đặc biệt 822409
Giải nhất 08752
Giải nhì 32483
Giải ba 95742 23397
Giải tư 13502 41207 86793
71718 41614 35962 00016
Giải năm 2367
Giải sáu 9166 7325 9105
Giải bảy 329
Giải tám 37
Đầu Đuôi
0 2,5,7,9
1 4,6,8
2 5,9
3 7
4 2
5 2
6 2,6,7
7
8 3
9 3,7

Giải Trà Vinh
Giải đặc biệt 258130
Giải nhất 78469
Giải nhì 36813
Giải ba 76190 30090
Giải tư 17478 66877 69102
27649 18787 05659 22862
Giải năm 4473
Giải sáu 1278 0579 4746
Giải bảy 048
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2
3 0
4 6,8,9
5 9
6 0,2,9
7 3,7,8,8,9
8 7
9 0,0

Kết Quả Xổ Số Ngày Thứ 6