Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-05-31

Giải Hà Nội
Đặc biệt 93554
Giải nhất 26591
Giải nhì 49386 21230
Giải ba 42605 19398 46224
26882 80612 60747
Giải tư 8868 1570
7367 9312
Giải năm 8036 5561 1637
0249 2985 7321
Giải sáu 411 990 425
Giải bảy 38 69 24 54
Đầu Đuôi
0 5
1 1,2,2
2 1,4,4,5
3 0,6,7,8
4 7,9
5 4,4
6 1,7,8,9
7 0
8 2,5,6
9 0,1,8

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-05-31

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 583362
Giải nhất 86754
Giải nhì 54743
Giải ba 44563 57839
Giải tư 74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660
Giải năm 1824
Giải sáu 9129 9182 5160
Giải bảy 800
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 0,2,7
1
2 4,9
3 9
4 3
5 4,4
6 0,0,2,3,7
7 9
8 2,8
9 0

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 546154
Giải nhất 44758
Giải nhì 20892
Giải ba 71512 55187
Giải tư 47546 33191 33577
66961 98129 44759 68933
Giải năm 0122
Giải sáu 9750 7064 8142
Giải bảy 049
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,9
3 3,9
4 2,6,9
5 0,4,8,9
6 1,4
7 7
8 7
9 1,2

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 574709
Giải nhất 42892
Giải nhì 36630
Giải ba 36176 86319
Giải tư 81204 55656 85071
53223 68743 48687 63816
Giải năm 4006
Giải sáu 3540 2590 8064
Giải bảy 012
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 2,6,9
2 3
3 0
4 0,3
5 6
6 4
7 1,6,8
8 7
9 0,2

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 583362
Giải nhất 86754
Giải nhì 54743
Giải ba 44563 57839
Giải tư 74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660
Giải năm 1824
Giải sáu 9129 9182 5160
Giải bảy 800
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 0,2,7
1
2 4,9
3 9
4 3
5 4,4
6 0,0,2,3,7
7 9
8 2,8
9 0

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 546154
Giải nhất 44758
Giải nhì 20892
Giải ba 71512 55187
Giải tư 47546 33191 33577
66961 98129 44759 68933
Giải năm 0122
Giải sáu 9750 7064 8142
Giải bảy 049
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,9
3 3,9
4 2,6,9
5 0,4,8,9
6 1,4
7 7
8 7
9 1,2

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 574709
Giải nhất 42892
Giải nhì 36630
Giải ba 36176 86319
Giải tư 81204 55656 85071
53223 68743 48687 63816
Giải năm 4006
Giải sáu 3540 2590 8064
Giải bảy 012
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 2,6,9
2 3
3 0
4 0,3
5 6
6 4
7 1,6,8
8 7
9 0,2

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-05-31

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 719267
Giải nhất 41419
Giải nhì 02209
Giải ba 03547 05164
Giải tư 14504 46474 09096
81406 60675 24380 46519
Giải năm 4906
Giải sáu 6900 0917 3345
Giải bảy 181
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 0,4,6,6,9
1 7,9,9
2
3
4 5,7
5
6 4,7,9
7 4,5
8 0,1
9 6

Giải An Giang
Giải đặc biệt 362151
Giải nhất 31340
Giải nhì 17371
Giải ba 12148 34056
Giải tư 40555 73554 91653
78139 50607 07009 23969
Giải năm 4833
Giải sáu 2690 5992 1214
Giải bảy 067
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4
2
3 3,9
4 0,8
5 1,3,4,5,6
6 5,7,9
7 1
8
9 0,2

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 251312
Giải nhất 47166
Giải nhì 77840
Giải ba 40815 98590
Giải tư 07407 18818 59298
51893 65671 83749 79326
Giải năm 0213
Giải sáu 4455 2678 5538
Giải bảy 624
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,5,8
2 4,6
3 8
4 0,9
5 5,7
6 6
7 1,8
8
9 0,3,8

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 719267
Giải nhất 41419
Giải nhì 02209
Giải ba 03547 05164
Giải tư 14504 46474 09096
81406 60675 24380 46519
Giải năm 4906
Giải sáu 6900 0917 3345
Giải bảy 181
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 0,4,6,6,9
1 7,9,9
2
3
4 5,7
5
6 4,7,9
7 4,5
8 0,1
9 6

Giải An Giang
Giải đặc biệt 362151
Giải nhất 31340
Giải nhì 17371
Giải ba 12148 34056
Giải tư 40555 73554 91653
78139 50607 07009 23969
Giải năm 4833
Giải sáu 2690 5992 1214
Giải bảy 067
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4
2
3 3,9
4 0,8
5 1,3,4,5,6
6 5,7,9
7 1
8
9 0,2

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 251312
Giải nhất 47166
Giải nhì 77840
Giải ba 40815 98590
Giải tư 07407 18818 59298
51893 65671 83749 79326
Giải năm 0213
Giải sáu 4455 2678 5538
Giải bảy 624
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,5,8
2 4,6
3 8
4 0,9
5 5,7
6 6
7 1,8
8
9 0,3,8

Kết Quả Xổ Số Ngày 31-05-2018