Thứ 4 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-01-31

Giải Bắc Ninh
Đặc biệt 74348
Giải nhất 51973
Giải nhì 34847 46622
Giải ba 08327 15882 30660
28221 74323 54547
Giải tư 9454 2153
5289 4551
Giải năm 3943 1770 8009
8746 3574 2588
Giải sáu 350 515 184
Giải bảy 75 86 03 10
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-01-31

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 807812
Giải nhất 15570
Giải nhì 88759
Giải ba 24814 12877
Giải tư 18980 35406 44044
98812 93935 13482 80554
Giải năm 8032
Giải sáu 5060 6618 1851
Giải bảy 235
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 6
1 2,2,4,8
2
3 2,5,5
4 4
5 1,4,9
6 0
7 0,7
8 0,2,5
9

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 217901
Giải nhất 92906
Giải nhì 57595
Giải ba 54300 40726
Giải tư 19466 86690 25425
35385 57254 79857 43284
Giải năm 8459
Giải sáu 3142 3474 5393
Giải bảy 115
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 5
2 5,6
3
4 2
5 4,7,9
6 6
7 4,5
8 4,5
9 0,3,5

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 807812
Giải nhất 15570
Giải nhì 88759
Giải ba 24814 12877
Giải tư 18980 35406 44044
98812 93935 13482 80554
Giải năm 8032
Giải sáu 5060 6618 1851
Giải bảy 235
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 6
1 2,2,4,8
2
3 2,5,5
4 4
5 1,4,9
6 0
7 0,7
8 0,2,5
9

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 217901
Giải nhất 92906
Giải nhì 57595
Giải ba 54300 40726
Giải tư 19466 86690 25425
35385 57254 79857 43284
Giải năm 8459
Giải sáu 3142 3474 5393
Giải bảy 115
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 5
2 5,6
3
4 2
5 4,7,9
6 6
7 4,5
8 4,5
9 0,3,5

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-01-31

Giải Đồng Nai
Giải đặc biệt 218878
Giải nhất 14383
Giải nhì 51172
Giải ba 19660 34161
Giải tư 10823 70053 48737
69204 87100 53659 13006
Giải năm 1105
Giải sáu 6824 8721 4710
Giải bảy 728
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 0,4,5,6
1 0
2 1,3,4,8
3 7
4
5 3,3,9
6 0,1
7 2,8
8 3
9

Giải Cần Thơ
Giải đặc biệt 455735
Giải nhất 92733
Giải nhì 50842
Giải ba 41021 16147
Giải tư 51922 83778 13864
27791 00200 95211 06364
Giải năm 1552
Giải sáu 2640 7150 5773
Giải bảy 716
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 0
1 1,6,9
2 1,2
3 3,5
4 0,2,7
5 0,2
6 4,4
7 3,8
8
9 1

Giải Sóc Trăng
Giải đặc biệt 031138
Giải nhất 58423
Giải nhì 39126
Giải ba 40973 85079
Giải tư 61948 64717 12970
47549 39149 44605 10549
Giải năm 0987
Giải sáu 8972 8081 9701
Giải bảy 888
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 1,5
1 7
2 3,6
3 8
4 3,8,9,9,9
5
6
7 0,2,3,9
8 1,7,8
9

Giải Đồng Nai
Giải đặc biệt 218878
Giải nhất 14383
Giải nhì 51172
Giải ba 19660 34161
Giải tư 10823 70053 48737
69204 87100 53659 13006
Giải năm 1105
Giải sáu 6824 8721 4710
Giải bảy 728
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 0,4,5,6
1 0
2 1,3,4,8
3 7
4
5 3,3,9
6 0,1
7 2,8
8 3
9

Giải Cần Thơ
Giải đặc biệt 455735
Giải nhất 92733
Giải nhì 50842
Giải ba 41021 16147
Giải tư 51922 83778 13864
27791 00200 95211 06364
Giải năm 1552
Giải sáu 2640 7150 5773
Giải bảy 716
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 0
1 1,6,9
2 1,2
3 3,5
4 0,2,7
5 0,2
6 4,4
7 3,8
8
9 1

Giải Sóc Trăng
Giải đặc biệt 031138
Giải nhất 58423
Giải nhì 39126
Giải ba 40973 85079
Giải tư 61948 64717 12970
47549 39149 44605 10549
Giải năm 0987
Giải sáu 8972 8081 9701
Giải bảy 888
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 1,5
1 7
2 3,6
3 8
4 3,8,9,9,9
5
6
7 0,2,3,9
8 1,7,8
9

Kết Quả Xổ Số Ngày 31-01-2018