Thứ 4 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-05-30

Giải Bắc Ninh
Đặc biệt 43163
Giải nhất 33920
Giải nhì 75186 47672
Giải ba 92942 27912 02509
05676 74836 73981
Giải tư 9135 2568
7826 5008
Giải năm 5713 2679 4610
0593 6819 1630
Giải sáu 262 011 414
Giải bảy 77 40 64 28
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,1,2,3,4,9
2 0,6,8
3 0,5,6
4 0,2
5
6 2,3,4,8
7 2,6,7,9
8 1,6
9 3

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-05-30

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 182278
Giải nhất 23491
Giải nhì 96579
Giải ba 22117 87543
Giải tư 62777 96699 04241
01728 90443 23262 25180
Giải năm 8089
Giải sáu 0747 0761 8864
Giải bảy 767
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0
1 7
2 7,8
3
4 1,3,3,7
5
6 1,2,4,7
7 7,8,9
8 0,9
9 1,9

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 569760
Giải nhất 80767
Giải nhì 76082
Giải ba 36095 95877
Giải tư 14677 86361 21118
65525 92884 19305 09110
Giải năm 6611
Giải sáu 3395 5604 2700
Giải bảy 397
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 0,1,8
2 5
3
4
5
6 0,1,7
7 7,7
8 2,4
9 5,5,7,8

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 182278
Giải nhất 23491
Giải nhì 96579
Giải ba 22117 87543
Giải tư 62777 96699 04241
01728 90443 23262 25180
Giải năm 8089
Giải sáu 0747 0761 8864
Giải bảy 767
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0
1 7
2 7,8
3
4 1,3,3,7
5
6 1,2,4,7
7 7,8,9
8 0,9
9 1,9

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 569760
Giải nhất 80767
Giải nhì 76082
Giải ba 36095 95877
Giải tư 14677 86361 21118
65525 92884 19305 09110
Giải năm 6611
Giải sáu 3395 5604 2700
Giải bảy 397
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 0,1,8
2 5
3
4
5
6 0,1,7
7 7,7
8 2,4
9 5,5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-05-30

Giải Đồng Nai
Giải đặc biệt 580647
Giải nhất 25309
Giải nhì 84448
Giải ba 59868 27844
Giải tư 53848 56462 98202
57696 69935 87180 82637
Giải năm 1802
Giải sáu 2268 8312 2377
Giải bảy 278
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 2
2
3 5,7
4 4,7,8,8
5
6 0,2,8,8
7 7,8
8 0
9 6

Giải Cần Thơ
Giải đặc biệt 167473
Giải nhất 93596
Giải nhì 35737
Giải ba 61182 01711
Giải tư 20745 43337 83306
45019 25140 46648 81118
Giải năm 5498
Giải sáu 7177 9837 3440
Giải bảy 039
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8,9
2
3 7,7,7,9
4 0,0,5,8
5
6
7 3,5,7
8 2
9 6,8

Giải Sóc Trăng
Giải đặc biệt 761141
Giải nhất 53567
Giải nhì 64523
Giải ba 79918 65304
Giải tư 05305 57986 16308
23942 71828 95079 88159
Giải năm 1216
Giải sáu 8793 8260 8794
Giải bảy 715
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 5,6,8
2 3,8
3
4 1,2
5 2,9
6 0,7
7 9
8 6
9 3,4

Giải Đồng Nai
Giải đặc biệt 580647
Giải nhất 25309
Giải nhì 84448
Giải ba 59868 27844
Giải tư 53848 56462 98202
57696 69935 87180 82637
Giải năm 1802
Giải sáu 2268 8312 2377
Giải bảy 278
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 2
2
3 5,7
4 4,7,8,8
5
6 0,2,8,8
7 7,8
8 0
9 6

Giải Cần Thơ
Giải đặc biệt 167473
Giải nhất 93596
Giải nhì 35737
Giải ba 61182 01711
Giải tư 20745 43337 83306
45019 25140 46648 81118
Giải năm 5498
Giải sáu 7177 9837 3440
Giải bảy 039
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8,9
2
3 7,7,7,9
4 0,0,5,8
5
6
7 3,5,7
8 2
9 6,8

Giải Sóc Trăng
Giải đặc biệt 761141
Giải nhất 53567
Giải nhì 64523
Giải ba 79918 65304
Giải tư 05305 57986 16308
23942 71828 95079 88159
Giải năm 1216
Giải sáu 8793 8260 8794
Giải bảy 715
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 5,6,8
2 3,8
3
4 1,2
5 2,9
6 0,7
7 9
8 6
9 3,4

Kết Quả Xổ Số Ngày 30-05-2018