Thứ 3 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-01-30

Giải Quảng Ninh
Đặc biệt 93729
Giải nhất 17440
Giải nhì 82465 46991
Giải ba 41085 93638 42424
07524 38181 60956
Giải tư 4099 3602
8857 9075
Giải năm 2770 5149 2546
0762 4991 8735
Giải sáu 403 683 996
Giải bảy 31 57 47 20
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 0,4,4
3 1,5,8
4 0,6,7,9
5 6,7,7
6 2,5
7 0,5
8 1,3,5
9 1,1,6,9

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-01-30

Giải Đắc Lắc
Giải đặc biệt 031909
Giải nhất 40304
Giải nhì 95792
Giải ba 55903 14277
Giải tư 13983 58511 85886
33154 21706 10314 09233
Giải năm 8370
Giải sáu 5815 8933 3353
Giải bảy 404
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 3,4,4,6,9
1 1,4,5
2 3
3 3,3
4
5 3,4
6
7 0,7
8 3,6
9 2

Giải Quảng Nam
Giải đặc biệt 060247
Giải nhất 04246
Giải nhì 11134
Giải ba 56580 30945
Giải tư 85843 66728 52915
71158 22846 59457 36061
Giải năm 0185
Giải sáu 7674 8573 4459
Giải bảy 826
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0
1 5
2 6,8
3 4
4 3,5,6,6,7
5 7,8,9
6 1
7 3,4,7
8 0,5
9

Giải Đắc Lắc
Giải đặc biệt 031909
Giải nhất 40304
Giải nhì 95792
Giải ba 55903 14277
Giải tư 13983 58511 85886
33154 21706 10314 09233
Giải năm 8370
Giải sáu 5815 8933 3353
Giải bảy 404
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 3,4,4,6,9
1 1,4,5
2 3
3 3,3
4
5 3,4
6
7 0,7
8 3,6
9 2

Giải Quảng Nam
Giải đặc biệt 060247
Giải nhất 04246
Giải nhì 11134
Giải ba 56580 30945
Giải tư 85843 66728 52915
71158 22846 59457 36061
Giải năm 0185
Giải sáu 7674 8573 4459
Giải bảy 826
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0
1 5
2 6,8
3 4
4 3,5,6,6,7
5 7,8,9
6 1
7 3,4,7
8 0,5
9

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-01-30

Giải Bạc Liêu
Giải đặc biệt 770634
Giải nhất 92644
Giải nhì 13802
Giải ba 03618 20434
Giải tư 05718 55169 24298
76776 74705 61459 05162
Giải năm 3923
Giải sáu 9725 7845 7912
Giải bảy 684
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 2, 5
1 2, 8, 8
2 3, 5
3 4, 4
4 0, 4, 5
5 9
6 2, 9
7 6
8 4
9 8

Giải Bến Tre
Giải đặc biệt 527480
Giải nhất 61634
Giải nhì 42979
Giải ba 45536 66872
Giải tư 26443 47683 21454
87208 98536 80732 14194
Giải năm 5119
Giải sáu 8902 5174 0053
Giải bảy 340
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 2, 8
1 9
2
3 2, 4, 6, 6
4 0, 3
5 1, 3, 4
6
7 2, 4, 9
8 0, 3
9 4

Giải Vũng Tàu
Giải đặc biệt 748484
Giải nhất 95341
Giải nhì 54843
Giải ba 27378 19696
Giải tư 75800 79918 56009
89464 07037 67720 56350
Giải năm 0759
Giải sáu 0446 8025 6208
Giải bảy 556
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 0, 8, 9
1 8
2 0, 5
3 7
4 1, 3, 6
5 0, 6, 9
6 4
7 8
8 4, 4
9 6

Giải Bến Tre
Giải đặc biệt 527480
Giải nhất 61634
Giải nhì 42979
Giải ba 45536 66872
Giải tư 26443 47683 21454
87208 98536 80732 14194
Giải năm 5119
Giải sáu 8902 5174 0053
Giải bảy 340
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 2, 8
1 9
2
3 2, 4, 6, 6
4 0, 3
5 1, 3, 4
6
7 2, 4, 9
8 0, 3
9 4

Giải Vũng Tàu
Giải đặc biệt 748484
Giải nhất 95341
Giải nhì 54843
Giải ba 27378 19696
Giải tư 75800 79918 56009
89464 07037 67720 56350
Giải năm 0759
Giải sáu 0446 8025 6208
Giải bảy 556
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 0, 8, 9
1 8
2 0, 5
3 7
4 1, 3, 6
5 0, 6, 9
6 4
7 8
8 4, 4
9 6

Giải Bạc Liêu
Giải đặc biệt 770634
Giải nhất 92644
Giải nhì 13802
Giải ba 03618 20434
Giải tư 05718 55169 24298
76776 74705 61459 05162
Giải năm 3923
Giải sáu 9725 7845 7912
Giải bảy 684
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 2, 5
1 2, 8, 8
2 3, 5
3 4, 4
4 0, 4, 5
5 9
6 2, 9
7 6
8 4
9 8

Kết Quả Xổ Số Ngày 30-01-2018