Thứ 2 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-05-28

Giải Hà Nội
Đặc biệt 44938
Giải nhất 04780
Giải nhì 80423 36967
Giải ba 41762 41421 50819
65964 18197 67973
Giải tư 4754 5184
9197 4162
Giải năm 4191 3901 6791
2752 4568 2106
Giải sáu 628 205 271
Giải bảy 23 10 86 61
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 0,9
2 1,3,3,8
3 8
4
5 2,4
6 1,2,2,4,7,8
7 1,3
8 0,4,6
9 1,1,7,7

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-05-28

Giải Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 729136
Giải nhất 42242
Giải nhì 71252
Giải ba 32872 71653
Giải tư 35826 12877 75078
65799 82351 22509 32891
Giải năm 1494
Giải sáu 9695 2209 1124
Giải bảy 290
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2 4,6
3 6
4 2
5 1,2,3
6
7 2,2,7,8
8
9 0,1,4,5,9

Giải Phú Yên
Giải đặc biệt 862143
Giải nhất 02203
Giải nhì 40072
Giải ba 97271 63461
Giải tư 48008 89733 60087
58729 65368 20528 97178
Giải năm 2305
Giải sáu 5097 0944 1833
Giải bảy 025
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 5
2 5,8,9
3 3,3
4 3,4
5
6 1,8
7 1,2,8
8 7
9 7

Giải Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 729136
Giải nhất 42242
Giải nhì 71252
Giải ba 32872 71653
Giải tư 35826 12877 75078
65799 82351 22509 32891
Giải năm 1494
Giải sáu 9695 2209 1124
Giải bảy 290
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2 4,6
3 6
4 2
5 1,2,3
6
7 2,2,7,8
8
9 0,1,4,5,9

Giải Phú Yên
Giải đặc biệt 862143
Giải nhất 02203
Giải nhì 40072
Giải ba 97271 63461
Giải tư 48008 89733 60087
58729 65368 20528 97178
Giải năm 2305
Giải sáu 5097 0944 1833
Giải bảy 025
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 5
2 5,8,9
3 3,3
4 3,4
5
6 1,8
7 1,2,8
8 7
9 7

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-05-28

Giải TP Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 502731
Giải nhất 79448
Giải nhì 17533
Giải ba 90810 19303
Giải tư 55149 71630 97176
83557 67089 25762 94356
Giải năm 1979
Giải sáu 4999 9326 9817
Giải bảy 905
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,7
2 6
3 0,1,3
4 8,9
5 0,6,7
6 2
7 6,9
8 9
9 9

Giải Đồng Tháp
Giải đặc biệt 344338
Giải nhất 59646
Giải nhì 76430
Giải ba 70136 66315
Giải tư 24533 91760 24754
00018 67076 21264 50605
Giải năm 5738
Giải sáu 8554 4610 1248
Giải bảy 010
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,0,5,8
2
3 0,3,6,8,8
4 6,8
5 4,4
6 0,4
7 6
8
9

Giải Cà Mau
Giải đặc biệt 038623
Giải nhất 00720
Giải nhì 79883
Giải ba 91411 36362
Giải tư 10995 40665 82264
00227 62928 09622 54900
Giải năm 7953
Giải sáu 0438 3009 8918
Giải bảy 835
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,8
2 0,2,3,7,8
3 5,8
4
5 3
6 2,4,5
7 9
8 3
9 5

Giải TP Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 502731
Giải nhất 79448
Giải nhì 17533
Giải ba 90810 19303
Giải tư 55149 71630 97176
83557 67089 25762 94356
Giải năm 1979
Giải sáu 4999 9326 9817
Giải bảy 905
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,7
2 6
3 0,1,3
4 8,9
5 0,6,7
6 2
7 6,9
8 9
9 9

Giải Đồng Tháp
Giải đặc biệt 344338
Giải nhất 59646
Giải nhì 76430
Giải ba 70136 66315
Giải tư 24533 91760 24754
00018 67076 21264 50605
Giải năm 5738
Giải sáu 8554 4610 1248
Giải bảy 010
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,0,5,8
2
3 0,3,6,8,8
4 6,8
5 4,4
6 0,4
7 6
8
9

Giải Cà Mau
Giải đặc biệt 038623
Giải nhất 00720
Giải nhì 79883
Giải ba 91411 36362
Giải tư 10995 40665 82264
00227 62928 09622 54900
Giải năm 7953
Giải sáu 0438 3009 8918
Giải bảy 835
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,8
2 0,2,3,7,8
3 5,8
4
5 3
6 2,4,5
7 9
8 3
9 5

Kết Quả Xổ Số Ngày 28-05-2018