Chủ Nhật -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-05-27

Giải Thái Bình
Đặc biệt 63408
Giải nhất 31831
Giải nhì 14085 55434
Giải ba 41023 24969 62977
11749 14130 13754
Giải tư 2640 3473
1917 4170
Giải năm 1412 4080 0809
5185 3125 0691
Giải sáu 175 715 865
Giải bảy 21 68 79 18
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2,5,7,8
2 1,3,5
3 0,1,4
4 0,9
5 4
6 5,8,9
7 0,3,5,7,9
8 0,5,5
9 1

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-05-27

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 858159
Giải nhất 56187
Giải nhì 94390
Giải ba 35486 73641
Giải tư 31922 36246 71574
74324 08270 36661 14529
Giải năm 0918
Giải sáu 0508 0168 4301
Giải bảy 189
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 1,8
1 8
2 2,4,9
3
4 1,6
5 9
6 1,8
7 0,4
8 4,6,7,9
9 0

Giải Kon Tum
Giải đặc biệt 633605
Giải nhất 12024
Giải nhì 63299
Giải ba 13969 11001
Giải tư 96264 47723 45139
69590 82728 22163 41123
Giải năm 1487
Giải sáu 8249 5951 1333
Giải bảy 999
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 3,3,4,8
3 3,9
4 9
5 1
6 3,4,9
7
8 7
9 0,6,9,9

Giải Khánh Hòa
Giải đặc biệt 858159
Giải nhất 56187
Giải nhì 94390
Giải ba 35486 73641
Giải tư 31922 36246 71574
74324 08270 36661 14529
Giải năm 0918
Giải sáu 0508 0168 4301
Giải bảy 189
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 1,8
1 8
2 2,4,9
3
4 1,6
5 9
6 1,8
7 0,4
8 4,6,7,9
9 0

Giải Kon Tum
Giải đặc biệt 633605
Giải nhất 12024
Giải nhì 63299
Giải ba 13969 11001
Giải tư 96264 47723 45139
69590 82728 22163 41123
Giải năm 1487
Giải sáu 8249 5951 1333
Giải bảy 999
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 3,3,4,8
3 3,9
4 9
5 1
6 3,4,9
7
8 7
9 0,6,9,9

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-05-27

Giải Tiền Giang
Giải đặc biệt 799397
Giải nhất 46245
Giải nhì 33967
Giải ba 97760 51079
Giải tư 89160 68442 72256
14522 73416 52382 12042
Giải năm 1624
Giải sáu 2357 4759 5377
Giải bảy 997
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0
1 6
2 2,4
3
4 2,2,5
5 3,6,7,9
6 0,0,7
7 7,9
8 2
9 7,7

Giải Kiên Giang
Giải đặc biệt 179516
Giải nhất 16086
Giải nhì 24341
Giải ba 24349 48603
Giải tư 65947 11195 49669
87857 27333 48558 42031
Giải năm 9918
Giải sáu 1603 3796 1095
Giải bảy 447
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,6,8
2
3 1,3
4 1,7,7,9
5 7,8
6 9
7
8 6
9 5,5,6

Giải Đà Lạt
Giải đặc biệt 014287
Giải nhất 46406
Giải nhì 16114
Giải ba 99146 24034
Giải tư 31215 82451 99299
86296 09659 83301 42201
Giải năm 7972
Giải sáu 9851 9642 9521
Giải bảy 982
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 4,5
2 1
3 4
4 2,6
5 1,1,9
6 9
7 2
8 2,7
9 6,9

Giải Tiền Giang
Giải đặc biệt 799397
Giải nhất 46245
Giải nhì 33967
Giải ba 97760 51079
Giải tư 89160 68442 72256
14522 73416 52382 12042
Giải năm 1624
Giải sáu 2357 4759 5377
Giải bảy 997
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0
1 6
2 2,4
3
4 2,2,5
5 3,6,7,9
6 0,0,7
7 7,9
8 2
9 7,7

Giải Kiên Giang
Giải đặc biệt 179516
Giải nhất 16086
Giải nhì 24341
Giải ba 24349 48603
Giải tư 65947 11195 49669
87857 27333 48558 42031
Giải năm 9918
Giải sáu 1603 3796 1095
Giải bảy 447
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,6,8
2
3 1,3
4 1,7,7,9
5 7,8
6 9
7
8 6
9 5,5,6

Giải Đà Lạt
Giải đặc biệt 014287
Giải nhất 46406
Giải nhì 16114
Giải ba 99146 24034
Giải tư 31215 82451 99299
86296 09659 83301 42201
Giải năm 7972
Giải sáu 9851 9642 9521
Giải bảy 982
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 4,5
2 1
3 4
4 2,6
5 1,1,9
6 9
7 2
8 2,7
9 6,9

Kết Quả Xổ Số Ngày 27-05-2018