Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-06-21

Giải Hà Nội
Đặc biệt 57997
Giải nhất 17000
Giải nhì 68636 22107
Giải ba 49826 32658 76478
62499 94156 09477
Giải tư 3063 1872
2760 1652
Giải năm 0985 0061 4296
2820 4586 5378
Giải sáu 773 386 403
Giải bảy 72 46 68 56
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1
2 0,6
3 6
4 6
5 2,6,6,8
6 0,1,3,8
7 2,2,3,7,8,8
8 5,6,6
9 6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-06-21

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 384090
Giải nhất 76929
Giải nhì 99806
Giải ba 11534 26658
Giải tư 35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692
Giải năm 4060
Giải sáu 2998 1999 4962
Giải bảy 557
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 9
3 4
4 4
5 1,7,8
6 0,0,2,2,9
7
8
9 0,2,2,8,9

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 716224
Giải nhất 41118
Giải nhì 62710
Giải ba 89069 61755
Giải tư 67026 69013 91826
67503 55101 42413 86352
Giải năm 9143
Giải sáu 3110 4179 0819
Giải bảy 634
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,0,3,3,8,9
2 4,6,6
3 2,4
4 3
5 2,5
6 9
7 9
8
9

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 465818
Giải nhất 99604
Giải nhì 06472
Giải ba 72121 57249
Giải tư 90802 99991 45543
07647 83171 00436 01495
Giải năm 4238
Giải sáu 6800 1395 1343
Giải bảy 967
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 8
2 1
3 6,6,8
4 3,3,7,9
5
6 7
7 1,2
8
9 1,5,5

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-06-21

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 128772
Giải nhất 70428
Giải nhì 99613
Giải ba 96666 06111
Giải tư 22311 44352 37957
22300 55441 09036 36459
Giải năm 8192
Giải sáu 2113 9906 8955
Giải bảy 216
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1,1,3,3,6
2 1,8
3 6
4 1
5 2,5,7,9
6 6
7 2
8
9 2

Giải An Giang
Giải đặc biệt 091186
Giải nhất 66125
Giải nhì 08825
Giải ba 55897 01025
Giải tư 70122 81163 47969
82368 94322 12952 79238
Giải năm 6701
Giải sáu 5194 2149 0586
Giải bảy 291
Giải tám 82
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2,2,5,5,5
3 8
4 9
5 2
6 3,8,9
7
8 2,6,6
9 1,4,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 380453
Giải nhất 39227
Giải nhì 88117
Giải ba 35918 51998
Giải tư 70772 59099 95412
57010 62464 05786 08498
Giải năm 6354
Giải sáu 7103 9018 2933
Giải bảy 193
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,2,7,8,8
2 7
3 3
4
5 3,4
6 4
7 2
8 6
9 3,8,8,9

Kết Quả Xổ Số Ngày 21-06-2018