Thứ 7 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-12-08

Giải Nam Định
Đặc biệt 64793
Giải nhất 11002
Giải nhì 57292 04037
Giải ba 12514 31068 92657
46207 70589 79122
Giải tư 5232 6601
5398 6602
Giải năm 3047 8575 6500
9552 2905 9536
Giải sáu 070 109 979
Giải bảy 39 50 21 11
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,5,7,9
1 1,4
2 1,2
3 2,6,7,9
4 7
5 0,2,7
6 8
7 0,5,9
8 9
9 2,3,8

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-12-08

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 926443
Giải nhất 44455
Giải nhì 25190
Giải ba 89207 80565
Giải tư 36179 63553 77722
87491 07637 66886 98384
Giải năm 5757
Giải sáu 8775 0141 5040
Giải bảy 730
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 7
1
2 2,3
3 0,7
4 0,1,3
5 3,5,7
6 5
7 5,9
8 4,6
9 0,1

Giải Đắc Nông
Giải đặc biệt 439121
Giải nhất 46342
Giải nhì 88876
Giải ba 15568 39072
Giải tư 28042 39678 44742
95985 05471 42796 17168
Giải năm 6290
Giải sáu 2663 1278 4617
Giải bảy 563
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1
3 6
4 2,2,2
5
6 3,3,8,8
7 1,2,6,8,8
8 5
9 0,6

Giải Quảng Ngãi
Giải đặc biệt 305242
Giải nhất 45865
Giải nhì 60961
Giải ba 77214 33087
Giải tư 85890 38755 04133
89356 87556 86234 71622
Giải năm 5192
Giải sáu 2653 3230 6258
Giải bảy 759
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2
3 0,3,4
4 2
5 3,5,6,6,8,9
6 1,5
7 5
8 7
9 0,2

Giải Đà Nẵng
Giải đặc biệt 926443
Giải nhất 44455
Giải nhì 25190
Giải ba 89207 80565
Giải tư 36179 63553 77722
87491 07637 66886 98384
Giải năm 5757
Giải sáu 8775 0141 5040
Giải bảy 730
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 7
1
2 2,3
3 0,7
4 0,1,3
5 3,5,7
6 5
7 5,9
8 4,6
9 0,1

Giải Đắc Nông
Giải đặc biệt 439121
Giải nhất 46342
Giải nhì 88876
Giải ba 15568 39072
Giải tư 28042 39678 44742
95985 05471 42796 17168
Giải năm 6290
Giải sáu 2663 1278 4617
Giải bảy 563
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1
3 6
4 2,2,2
5
6 3,3,8,8
7 1,2,6,8,8
8 5
9 0,6

Giải Quảng Ngãi
Giải đặc biệt 305242
Giải nhất 45865
Giải nhì 60961
Giải ba 77214 33087
Giải tư 85890 38755 04133
89356 87556 86234 71622
Giải năm 5192
Giải sáu 2653 3230 6258
Giải bảy 759
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2
3 0,3,4
4 2
5 3,5,6,6,8,9
6 1,5
7 5
8 7
9 0,2

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-12-08

Giải TP Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 479881
Giải nhất 89746
Giải nhì 94773
Giải ba 01437 49859
Giải tư 86000 64613 94321
42402 22400 36509 49781
Giải năm 3645
Giải sáu 6002 0661 6743
Giải bảy 600
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 0,0,0,2,2,9
1 3
2 1
3 7
4 3,5,6
5 9
6 1
7 3
8 1,1,6
9

Giải Long An
Giải đặc biệt 115305
Giải nhất 12504
Giải nhì 57673
Giải ba 36063 92302
Giải tư 26167 91522 72399
90634 56647 47489 27371
Giải năm 2382
Giải sáu 4310 9357 1791
Giải bảy 373
Giải tám 04
Đầu Đuôi
0 2,4,4,5
1 0
2 2
3 4
4 7
5 7
6 3,7
7 1,3,3
8 2,9
9 1,9

Giải Bình Phước
Giải đặc biệt 409300
Giải nhất 71547
Giải nhì 28881
Giải ba 88041 97587
Giải tư 91875 08754 64533
40143 79115 15148 45554
Giải năm 7767
Giải sáu 4230 1622 1279
Giải bảy 512
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 0
1 2,5
2 2
3 0,3,4
4 1,3,7,8
5 4,4
6 7
7 5,9
8 1,7
9

Giải Hậu Giang
Giải đặc biệt 828126
Giải nhất 90284
Giải nhì 70721
Giải ba 34955 50685
Giải tư 03715 61178 66927
75707 28024 17722 94249
Giải năm 9284
Giải sáu 1144 2647 4907
Giải bảy 745
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5
2 1,2,4,6,7
3
4 4,5,7,9
5 5
6 8
7 8
8 4,4,5
9

Giải TP Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 479881
Giải nhất 89746
Giải nhì 94773
Giải ba 01437 49859
Giải tư 86000 64613 94321
42402 22400 36509 49781
Giải năm 3645
Giải sáu 6002 0661 6743
Giải bảy 600
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 0,0,0,2,2,9
1 3
2 1
3 7
4 3,5,6
5 9
6 1
7 3
8 1,1,6
9

Giải Long An
Giải đặc biệt 115305
Giải nhất 12504
Giải nhì 57673
Giải ba 36063 92302
Giải tư 26167 91522 72399
90634 56647 47489 27371
Giải năm 2382
Giải sáu 4310 9357 1791
Giải bảy 373
Giải tám 04
Đầu Đuôi
0 2,4,4,5
1 0
2 2
3 4
4 7
5 7
6 3,7
7 1,3,3
8 2,9
9 1,9

Giải Bình Phước
Giải đặc biệt 409300
Giải nhất 71547
Giải nhì 28881
Giải ba 88041 97587
Giải tư 91875 08754 64533
40143 79115 15148 45554
Giải năm 7767
Giải sáu 4230 1622 1279
Giải bảy 512
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 0
1 2,5
2 2
3 0,3,4
4 1,3,7,8
5 4,4
6 7
7 5,9
8 1,7
9

Giải Hậu Giang
Giải đặc biệt 828126
Giải nhất 90284
Giải nhì 70721
Giải ba 34955 50685
Giải tư 03715 61178 66927
75707 28024 17722 94249
Giải năm 9284
Giải sáu 1144 2647 4907
Giải bảy 745
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 7,7
1 5
2 1,2,4,6,7
3
4 4,5,7,9
5 5
6 8
7 8
8 4,4,5
9

Kết Quả Xổ Số Ngày 08-12-2018