Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-03-08

Giải Hà Nội
Đặc biệt 00998
Giải nhất 37937
Giải nhì 69634 98952
Giải ba 16057 77205 25923
53414 40600 22385
Giải tư 1106 5934
9070 7414
Giải năm 5229 3858 8615
6419 2183 5014
Giải sáu 829 218 375
Giải bảy 58 41 75 24
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 4,4,4,5,8,9
2 3,4,9,9
3 4,4,7
4 1
5 2,7,8,8
6
7 0,5,5
8 3,5
9 8

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-03-08

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 748866
Giải nhất 46779
Giải nhì 01017
Giải ba 39732 50129
Giải tư 50781 65652 82358
07296 75439 85572 08357
Giải năm 9190
Giải sáu 9576 9163 6865
Giải bảy 157
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0
1 7
2 9
3 2,9
4
5 0,2,7,7,8
6 3,5,6
7 2,6,9
8 1
9 0,6

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 580292
Giải nhất 62171
Giải nhì 46487
Giải ba 79591 65179
Giải tư 02409 91713 61506
77531 56971 36083 97587
Giải năm 0402
Giải sáu 4135 6050 8885
Giải bảy 828
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 1,3
2 8
3 1,5
4
5 0
6
7 1,1,9
8 3,5,7,7
9 1,2

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 023111
Giải nhất 39754
Giải nhì 20744
Giải ba 21745 66081
Giải tư 28127 66242 16811
96697 85125 42660 86844
Giải năm 3019
Giải sáu 1262 2020 5943
Giải bảy 667
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0
1 1,1,9
2 0,5,7
3
4 2,3,4,4,5
5 4
6 0,2,7
7 8
8 1
9 7

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-03-08

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 590147
Giải nhất 10993
Giải nhì 80503
Giải ba 92162 36018
Giải tư 07044 95334 36162
85663 06895 50759 91655
Giải năm 6498
Giải sáu 8884 3052 7592
Giải bảy 583
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2
3 4
4 4,7
5 2,4,5,9
6 2,2,3
7
8 3,4
9 2,3,5,8

Giải An Giang
Giải đặc biệt 539054
Giải nhất 51107
Giải nhì 27966
Giải ba 31797 24492
Giải tư 68508 37074 25889
45278 76050 06841 24228
Giải năm 7406
Giải sáu 1013 5141 3718
Giải bảy 381
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 3,8
2 8
3
4 1,1
5 0,4,9
6 6
7 4,8
8 1,9
9 2,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 941262
Giải nhất 98778
Giải nhì 49932
Giải ba 49911 51426
Giải tư 37668 32123 26736
68230 74381 82117 64286
Giải năm 4639
Giải sáu 1307 4428 5408
Giải bảy 685
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,7,9
2 3,6,8
3 0,2,6,9
4
5
6 2,8
7 8
8 1,5,6
9

Kết Quả Xổ Số Ngày 08-03-2018