Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-12-06

Giải Hà Nội
Đặc biệt 81154
Giải nhất 41297
Giải nhì 70567 14701
Giải ba 95589 46574 25137
75744 85932 17662
Giải tư 0406 4522
5238 4538
Giải năm 8978 4401 6833
4529 5067 1586
Giải sáu 164 994 904
Giải bảy 93 84 54 88
Đầu Đuôi
0 1,1,4,6
1
2 2,9
3 2,3,7,8,8
4 4
5 4,4
6 2,4,7,7
7 4,8
8 4,6,8,9
9 3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-12-06

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 861273
Giải nhất 31203
Giải nhì 10161
Giải ba 31394 93067
Giải tư 33724 42177 72435
55848 17229 60875 96103
Giải năm 9521
Giải sáu 6324 7934 2997
Giải bảy 746
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 1,4,4,9
3 4,5
4 6,8
5
6 1,7,8
7 3,5,7
8
9 4,7

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 636884
Giải nhất 49700
Giải nhì 17103
Giải ba 11327 41905
Giải tư 74901 96103 82396
62941 38451 12820 22096
Giải năm 2627
Giải sáu 2215 5469 5202
Giải bảy 228
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,3,5,7
1 5
2 0,7,7,8
3
4 1
5 1
6 9
7
8 4
9 6,6

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 399852
Giải nhất 07967
Giải nhì 94956
Giải ba 69060 10069
Giải tư 16360 14878 11712
40502 49102 30926 24200
Giải năm 3084
Giải sáu 0767 3973 1390
Giải bảy 543
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 2
2 6
3
4 3
5 2,6,6
6 0,0,7,7,9
7 3,8
8 4
9 0

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 861273
Giải nhất 31203
Giải nhì 10161
Giải ba 31394 93067
Giải tư 33724 42177 72435
55848 17229 60875 96103
Giải năm 9521
Giải sáu 6324 7934 2997
Giải bảy 746
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 1,4,4,9
3 4,5
4 6,8
5
6 1,7,8
7 3,5,7
8
9 4,7

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 636884
Giải nhất 49700
Giải nhì 17103
Giải ba 11327 41905
Giải tư 74901 96103 82396
62941 38451 12820 22096
Giải năm 2627
Giải sáu 2215 5469 5202
Giải bảy 228
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,3,5,7
1 5
2 0,7,7,8
3
4 1
5 1
6 9
7
8 4
9 6,6

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 399852
Giải nhất 07967
Giải nhì 94956
Giải ba 69060 10069
Giải tư 16360 14878 11712
40502 49102 30926 24200
Giải năm 3084
Giải sáu 0767 3973 1390
Giải bảy 543
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 2
2 6
3
4 3
5 2,6,6
6 0,0,7,7,9
7 3,8
8 4
9 0

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-12-06

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 156638
Giải nhất 39802
Giải nhì 70138
Giải ba 30607 54126
Giải tư 27815 84968 29465
53138 58145 31500 68985
Giải năm 2474
Giải sáu 7242 7853 4630
Giải bảy 196
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 0,2,7
1 5
2 6
3 0,2,8,8,8
4 2,5
5 3
6 5,8
7 4
8 5
9 6

Giải An Giang
Giải đặc biệt 875712
Giải nhất 79294
Giải nhì 38456
Giải ba 84640 48570
Giải tư 74848 34461 27036
81169 34325 89667 65505
Giải năm 3294
Giải sáu 5556 0496 9145
Giải bảy 397
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 5
3 6
4 0,5,8
5 4,6,6
6 1,7,9
7 0
8
9 4,4,6,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 991602
Giải nhất 65114
Giải nhì 09629
Giải ba 01205 35081
Giải tư 79794 10500 38790
13275 12495 05314 82788
Giải năm 4724
Giải sáu 4703 6040 0399
Giải bảy 283
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 0,2,3,5
1 4,4
2 4,9
3
4 0
5 9
6
7 5
8 1,3,8
9 0,4,5,9

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 156638
Giải nhất 39802
Giải nhì 70138
Giải ba 30607 54126
Giải tư 27815 84968 29465
53138 58145 31500 68985
Giải năm 2474
Giải sáu 7242 7853 4630
Giải bảy 196
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 0,2,7
1 5
2 6
3 0,2,8,8,8
4 2,5
5 3
6 5,8
7 4
8 5
9 6

Giải An Giang
Giải đặc biệt 875712
Giải nhất 79294
Giải nhì 38456
Giải ba 84640 48570
Giải tư 74848 34461 27036
81169 34325 89667 65505
Giải năm 3294
Giải sáu 5556 0496 9145
Giải bảy 397
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 5
3 6
4 0,5,8
5 4,6,6
6 1,7,9
7 0
8
9 4,4,6,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 991602
Giải nhất 65114
Giải nhì 09629
Giải ba 01205 35081
Giải tư 79794 10500 38790
13275 12495 05314 82788
Giải năm 4724
Giải sáu 4703 6040 0399
Giải bảy 283
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 0,2,3,5
1 4,4
2 4,9
3
4 0
5 9
6
7 5
8 1,3,8
9 0,4,5,9

Kết Quả Xổ Số Ngày 06-12-2018