Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-09-06

Giải Hà Nội
Đặc biệt 00964
Giải nhất 00964
Giải nhì 81705
Giải ba 63977 61734
56809 90352 70613
Giải tư 52489 29909
22253
Giải năm 4464 3704 0154
7754 5204 3393
Giải sáu 0935 8451 3935
Giải bảy 987 288 609
Đầu Đuôi
0 2,4,4,5,5,9,9,9
1 3
2
3 4,5,5
4 7
5 1,2,3,4,4,7
6 0,4,4
7 7
8 7,8,9
9 3

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-09-06

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 781709
Giải nhất 06162
Giải nhì 08096
Giải ba 41229 30273
Giải tư 71481 51626 26566
76122 09684 19294 52632
Giải năm 1325
Giải sáu 4560 3407 6039
Giải bảy 285
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 7,9
1
2 2,5,6,9
3 2,9
4 5
5
6 0,2,6
7 3
8 1,4,5
9 4,6

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 997145
Giải nhất 42016
Giải nhì 86141
Giải ba 53840 74706
Giải tư 56144 15931 45032
56636 12766 75341 51915
Giải năm 3095
Giải sáu 1700 7998 5814
Giải bảy 668
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4,5,6
2
3 1,1,2,6
4 0,1,1,4,5
5
6 6,8
7
8
9 5,8

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 463521
Giải nhất 88516
Giải nhì 87321
Giải ba 60317 78812
Giải tư 84391 98692 14003
38093 79320 85031 30011
Giải năm 7984
Giải sáu 0214 4873 1204
Giải bảy 567
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,2,4,6,7,9
2 0,1,1
3 1
4
5
6 7
7 3
8 4
9 1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-09-06

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 863216
Giải nhất 73290
Giải nhì 79441
Giải ba 23794 84022
Giải tư 59313 36777 27077
89346 55456 46651 18819
Giải năm 5395
Giải sáu 1560 5003 1740
Giải bảy 441
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 3
1 3,6,9
2 2
3
4 0,1,1,6
5 1,6
6 0,8
7 7,7
8
9 0,4,5

Giải An Giang
Giải đặc biệt 885660
Giải nhất 93792
Giải nhì 70745
Giải ba 51605 64867
Giải tư 35003 31806 54506
99249 27724 21940 38844
Giải năm 9835
Giải sáu 5772 1881 1478
Giải bảy 706
Giải tám 58
Đầu Đuôi
0 3,5,6,6,6
1
2 4
3 5
4 0,4,5,9
5 8
6 0,7
7 2,8
8 1
9 2

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 765853
Giải nhất 05364
Giải nhì 24966
Giải ba 49597 50068
Giải tư 01302 99232 89791
78908 87369 37647 55760
Giải năm 4024
Giải sáu 2976 1265 8442
Giải bảy 518
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 2,8
1 8
2 4
3 2
4 2,7
5 3
6 0,4,5,6,8,9
7 6
8 1
9 1,7

Kết Quả Xổ Số Ngày 06-09-2018