Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2018-02-01

Giải Hà Nội
Đặc biệt 40951
Giải nhất 72911
Giải nhì 28373 96155
Giải ba 38884 64450 82966
30636 03883 40691
Giải tư 2188 7344
6571 5842
Giải năm 5077 9088 7074
6433 1389 7040
Giải sáu 180 804 717
Giải bảy 70 42 44 03
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2018-02-01

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 211667
Giải nhất 15967
Giải nhì 18993
Giải ba 97670 37462
Giải tư 68459 09139 76577
79704 05386 74817 39984
Giải năm 6488
Giải sáu 7545 5673 3248
Giải bảy 083
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2
3 9
4 5,8
5 9
6 2,7,7
7 0,3,7
8 1,3,4,6,8
9 3

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 884210
Giải nhất 91718
Giải nhì 13323
Giải ba 42867 49935
Giải tư 46934 98596 21555
65599 79985 69552 05289
Giải năm 4546
Giải sáu 9923 5335 7229
Giải bảy 901
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,8
2 3,3,9
3 4,5,5
4 6
5 2,5
6 7
7
8 5,9
9 6,9

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 269143
Giải nhất 26717
Giải nhì 58335
Giải ba 76772 69007
Giải tư 73243 62457 18704
92616 35275 53228 48991
Giải năm 9864
Giải sáu 8713 4669 4547
Giải bảy 704
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 3,6,7
2 8
3 1,5
4 3,3,7
5 7
6 4,9
7 2,5
8
9 1

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 211667
Giải nhất 15967
Giải nhì 18993
Giải ba 97670 37462
Giải tư 68459 09139 76577
79704 05386 74817 39984
Giải năm 6488
Giải sáu 7545 5673 3248
Giải bảy 083
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2
3 9
4 5,8
5 9
6 2,7,7
7 0,3,7
8 1,3,4,6,8
9 3

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 884210
Giải nhất 91718
Giải nhì 13323
Giải ba 42867 49935
Giải tư 46934 98596 21555
65599 79985 69552 05289
Giải năm 4546
Giải sáu 9923 5335 7229
Giải bảy 901
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,8
2 3,3,9
3 4,5,5
4 6
5 2,5
6 7
7
8 5,9
9 6,9

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 269143
Giải nhất 26717
Giải nhì 58335
Giải ba 76772 69007
Giải tư 73243 62457 18704
92616 35275 53228 48991
Giải năm 9864
Giải sáu 8713 4669 4547
Giải bảy 704
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 3,6,7
2 8
3 1,5
4 3,3,7
5 7
6 4,9
7 2,5
8
9 1

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2018-02-01

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 968311
Giải nhất 16241
Giải nhì 87024
Giải ba 16847 38243
Giải tư 10935 61219 16775
05139 01768 90563 15279
Giải năm 2704
Giải sáu 4342 8866 0035
Giải bảy 475
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 4
1 1,9
2 4
3 5,5,9
4 1,2,3,7
5
6 3,6,8
7 5,5,9
8
9 4

Giải An Giang
Giải đặc biệt 778211
Giải nhất 26485
Giải nhì 61053
Giải ba 05200 23446
Giải tư 30764 11178 01594
99181 56794 96601 25213
Giải năm 9509
Giải sáu 7523 2119 2565
Giải bảy 205
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 0,1,5,9
1 1,3,7,9
2 3
3
4 6
5 3
6 4,5
7 8
8 1,5
9 4,4

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 481619
Giải nhất 29156
Giải nhì 87937
Giải ba 80238 02990
Giải tư 39626 52908 52048
29044 17063 44924 34640
Giải năm 6680
Giải sáu 9029 5579 5524
Giải bảy 387
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 4,4,6,9
3 7,8
4 0,4,8
5 4,6
6 3
7 9
8 0,7
9 0

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 968311
Giải nhất 16241
Giải nhì 87024
Giải ba 16847 38243
Giải tư 10935 61219 16775
05139 01768 90563 15279
Giải năm 2704
Giải sáu 4342 8866 0035
Giải bảy 475
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 4
1 1,9
2 4
3 5,5,9
4 1,2,3,7
5
6 3,6,8
7 5,5,9
8
9 4

Giải An Giang
Giải đặc biệt 778211
Giải nhất 26485
Giải nhì 61053
Giải ba 05200 23446
Giải tư 30764 11178 01594
99181 56794 96601 25213
Giải năm 9509
Giải sáu 7523 2119 2565
Giải bảy 205
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 0,1,5,9
1 1,3,7,9
2 3
3
4 6
5 3
6 4,5
7 8
8 1,5
9 4,4

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 481619
Giải nhất 29156
Giải nhì 87937
Giải ba 80238 02990
Giải tư 39626 52908 52048
29044 17063 44924 34640
Giải năm 6680
Giải sáu 9029 5579 5524
Giải bảy 387
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 4,4,6,9
3 7,8
4 0,4,8
5 4,6
6 3
7 9
8 0,7
9 0

Kết Quả Xổ Số Ngày 01-02-2018