Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 13-12-2018

Giải Hà Nội
Đặc biệt 83517
Giải nhất 17884
Giải nhì 57757 80167
Giải ba 80426 90705 61683
41303 54762 01224
Giải tư 7700 1471
9634 2656
Giải năm 7486 2244 1483
8392 2116 8758
Giải sáu 785 792 839
Giải bảy 69 68 94 75
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 6,7
2 4,6
3 4,9
4 4
5 6,7,8
6 2,7,8,9
7 1,5
8 3,3,4,5,6
9 2,2,4
Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 ngày 13-12-2018

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 403096
Giải nhất 12437
Giải nhì 97891
Giải ba 66592 83521
Giải tư 09710 10165 13266
30806 23352 01195 04527
Giải năm 5278
Giải sáu 8765 7357 5818
Giải bảy 324
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 6
1 0,8
2 1,4,7
3 7
4
5 2,7
6 5,5,6
7 0,8
8
9 1,2,5,6

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 863102
Giải nhất 09215
Giải nhì 74295
Giải ba 22400 26302
Giải tư 74589 75191 36588
17400 42736 95319 21977
Giải năm 0725
Giải sáu 6769 2068 0691
Giải bảy 496
Giải tám 99
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2
1 5,9
2 5
3 6
4
5
6 8,9
7 7
8 8,9
9 1,1,5,6,9

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 507091
Giải nhất 47959
Giải nhì 04763
Giải ba 88404 24538
Giải tư 53380 31104 36107
04244 68524 20173 60080
Giải năm 2113
Giải sáu 5150 6722 5488
Giải bảy 373
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 3
2 2,4
3 8
4 4
5 0,9
6 2,3
7 3,3
8 0,0,8
9 1

Giải Bình Định
Giải đặc biệt 403096
Giải nhất 12437
Giải nhì 97891
Giải ba 66592 83521
Giải tư 09710 10165 13266
30806 23352 01195 04527
Giải năm 5278
Giải sáu 8765 7357 5818
Giải bảy 324
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 6
1 0,8
2 1,4,7
3 7
4
5 2,7
6 5,5,6
7 0,8
8
9 1,2,5,6

Giải Quảng Bình
Giải đặc biệt 863102
Giải nhất 09215
Giải nhì 74295
Giải ba 22400 26302
Giải tư 74589 75191 36588
17400 42736 95319 21977
Giải năm 0725
Giải sáu 6769 2068 0691
Giải bảy 496
Giải tám 99
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2
1 5,9
2 5
3 6
4
5
6 8,9
7 7
8 8,9
9 1,1,5,6,9

Giải Quảng Trị
Giải đặc biệt 507091
Giải nhất 47959
Giải nhì 04763
Giải ba 88404 24538
Giải tư 53380 31104 36107
04244 68524 20173 60080
Giải năm 2113
Giải sáu 5150 6722 5488
Giải bảy 373
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 3
2 2,4
3 8
4 4
5 0,9
6 2,3
7 3,3
8 0,0,8
9 1

Thứ 5 -

Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 ngày 13-12-2018

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 256128
Giải nhất 65135
Giải nhì 03262
Giải ba 48727 51997
Giải tư 24786 80887 95701
52901 87027 94625 71399
Giải năm 1610
Giải sáu 7930 5287 1904
Giải bảy 783
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 0
2 5,7,7,8
3 0,4,5
4
5
6 2
7
8 3,6,7,7
9 7,9

Giải An Giang
Giải đặc biệt 402839
Giải nhất 27973
Giải nhì 45317
Giải ba 25083 70121
Giải tư 48679 88620 52961
75053 04937 57391 80700
Giải năm 1581
Giải sáu 8676 9392 1167
Giải bảy 872
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,1
3 7,9
4
5 3
6 1,7
7 2,3,6,9
8 1,3
9 1,2,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 103246
Giải nhất 86762
Giải nhì 21840
Giải ba 18787 34325
Giải tư 56066 88723 52167
15443 11693 80897 52945
Giải năm 1443
Giải sáu 2895 7399 0796
Giải bảy 475
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0
1
2 3,5
3
4 0,3,3,5,6
5
6 2,6,7
7 5
8 7
9 0,3,5,6,7,9

Giải Tây Ninh
Giải đặc biệt 256128
Giải nhất 65135
Giải nhì 03262
Giải ba 48727 51997
Giải tư 24786 80887 95701
52901 87027 94625 71399
Giải năm 1610
Giải sáu 7930 5287 1904
Giải bảy 783
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 0
2 5,7,7,8
3 0,4,5
4
5
6 2
7
8 3,6,7,7
9 7,9

Giải An Giang
Giải đặc biệt 402839
Giải nhất 27973
Giải nhì 45317
Giải ba 25083 70121
Giải tư 48679 88620 52961
75053 04937 57391 80700
Giải năm 1581
Giải sáu 8676 9392 1167
Giải bảy 872
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,1
3 7,9
4
5 3
6 1,7
7 2,3,6,9
8 1,3
9 1,2,7

Giải Bình Thuận
Giải đặc biệt 103246
Giải nhất 86762
Giải nhì 21840
Giải ba 18787 34325
Giải tư 56066 88723 52167
15443 11693 80897 52945
Giải năm 1443
Giải sáu 2895 7399 0796
Giải bảy 475
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0
1
2 3,5
3
4 0,3,3,5,6
5
6 2,6,7
7 5
8 7
9 0,3,5,6,7,9

KQXS Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Thứ Năm Hàng Tuần Nhanh Nhất