Thứ 4 -

Kết quả xổ số tỉnh Bắc Ninh 4 ngày gần nhất

Ngày 20-02-2019
Giải Bắc Ninh
Đặc biệt 28716
Giải nhất 60764
Giải nhì 19329 25694
Giải ba 28164 95332 04087
57541 61255 04098
Giải tư 2787 2150
9355 1033
Giải năm 4548 8688 0833
2444 4343 5394
Giải sáu 666 471 422
Giải bảy 73 41 51 43
Đầu Đuôi
0
1 6
2 2,9
3 2,3,3
4 1,1,3,3,4,8
5 0,1,5,5
6 4,4,6
7 1,3
8 7,7,8
9 4,4,8
Ngày 13-02-2019
Giải Bắc Ninh
Đặc biệt 67091
Giải nhất 07897
Giải nhì 87967 60602
Giải ba 15619 84309 54261
80289 01115 34728
Giải tư 3941 8480
2160 4635
Giải năm 2786 5003 5136
6893 2177 9925
Giải sáu 876 959 773
Giải bảy 15 83 09 36
Đầu Đuôi
0 2,3,9,9
1 5,5,9
2 5,8
3 5,6,6
4 1
5 9
6 0,1,7
7 3,6,7
8 0,3,6,9
9 1,3,7
Ngày 06-02-2019
Giải Bắc Ninh
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 5
3 7,8
4 1,2,8
5 1,4,6
6 2,7,7
7
8
9 5,7,7,7
Ngày 30-01-2019
Giải Bắc Ninh
Đặc biệt 10344
Giải nhất 85093
Giải nhì 53161 09000
Giải ba 40903 73015 13519
97023 82910 53140
Giải tư 7504 9807
8375 4615
Giải năm 2519 4460 0394
2246 9210 7259
Giải sáu 020 924 658
Giải bảy 08 95 91 10
Đầu Đuôi
0 0,3,4,7,8
1 0,0,0,5,5,9,9
2 0,3,4
3
4 0,4,6
5 8,9
6 0,1
7 5
8
9 1,3,4,5

Kết Quả Xổ Số Ngày Bắc Ninh